|
  • angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie - link do strony głównej - Logo
strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Bazy danych, e-źródła

Warunki licencji

Wszyscy użytkownicy korzystający z pełnoteksowych baz danych czasopism i książek są zobowiązani przestrzegać warunków licencji. Są one podane na stronie dostępowej do danej bazy danych jako: Terms and Conditions, Terms of Use lub Copyright i mogą różnić się zakresem udostępniania treści. Niemniej jednak w każdym wypadku programowe systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE. Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni i innymi sankcjami.

Dostęp do licencyjnych baz danych z komputerów spoza sieci ZUT możliwy jest poprzez usługę VPN

>>>> Informator Wirtualnej Biblioteki Nauk <<<<

Nazwa bazy Informacje Dziedzina
ABC-Chemistry : free chemical information wolny dostęp, pełnotekstowe
czytaj więcej
chemia
ABRYS polska baza licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
gospodarka miejska
ACS American Chemical Society Publications EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
chemia
Agro polska baza wolny dostęp, bibliograficzno-abstraktowa
czytaj więcej
nauki przyrodnicze
aleBank.pl polska baza licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
finanse, bankowość
Arianta polska baza wolny dostęp, bibliograficzna
czytaj więcej
interdyscyplinarna
ASME EBSCO Discovery Service wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
technika
ASTM EBSCO Discovery Service wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
technika
BazEkon polska baza wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
ekonomia
BazTech polska baza wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
technika
BazTol polska baza wolny dostęp, pełnotekstowa
czytaj więcej
technika, portal dziedzinowy
Bazy danych Urzędu Patentowego RP polska baza wolny dostęp, wyszukiwarka
czytaj więcej
multidyscyplinarna
BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych polska baza wolny dostęp, pełnotekstowa
czytaj więcej
nauki przyrodnicze
Chemical Abstracts / platforma SciFinder licencyjna, abstraktowa
czytaj więcej
chemia
Cyfrowa Biblioteka Matematyczna polska baza wolny dostęp, pełnotekstowa
czytaj więcej
metematyka
DBLP Computer Science Bibliography EBSCO Discovery Service wolny dostęp, bibliograficzna
czytaj więcej
informatyka
DOAB (Directory of Open Access Books) EBSCO Discovery Service wolny dostęp, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
DOAJ (Directory of Open Access Journals) EBSCO Discovery Service wolny dostęp, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Ebook Central EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
EBSCOhost Web EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa, abstraktowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
EconBiz wolny dostęp, abstraktowe, pełnotekstowe
czytaj więcej
ekonomia
Ekonomia-online polska baza wolny dostęp, pełnotekstowa
czytaj więcej
ekonomia, portal dziedzinowy
ELAMED polska baza licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Emerald Engineering EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
nauki techniczne
Esp@cenet polska baza wolny dostęp, pełnotekstowa, wyszukiwarka patentów
czytaj więcej
multidyscyplinarna
FAO Statistical Databases wolny dostęp, dane statystyczne
czytaj więcej
żywność, rolnictwo
GUS - Główny Urząd Statystyczny wolny dostęp, pełnotekstowa, dane statystyczne
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Ibuk Libra polska baza EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
IEEE Xplore EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
nauki techniczne
Ingenta Connect wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Internetowy System Aktów Prawnych polska baza wolny dostęp, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Journal Citation Reports licencyjna, bibliograficzna
czytaj więcej
multidyscyplinarna
JRC wolny dostęp, dane badawcze
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Katalog Polskich Norm PKN polska baza wolny dostęp, bibliograficzna
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Knovel Library licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
NASBI polska baza licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
ekonomia, informatyka
Nature EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Nauka polska polska baza wolny dostęp
czytaj więcej
baza adresowa
NCBI - bazy danych wolny dostęp, abstraktowe, pełnotekstowe
czytaj więcej
biotechnologia,medycyna
PROQUEST EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
PubMed wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
medycyna, nauki przyrodnicze
Reaxys licencyjna, abstraktowa
czytaj więcej
chemia, nauki medyczne
SAWIOS polska baza wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
technika
ScienceDirect EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Science licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Scopus EBSCO Discovery Service licencyjna, abstraktowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
SIGMA polska baza licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
SIGŻ polska baza wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
nauki rolnicze, gospodarka żywnościowa
SPORT polska baza wolny dostęp, abstraktowa
czytaj więcej
sport
Springer EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
interdyscyplinarna
Web of Science EBSCO Discovery Service licencyjna, abstraktowa
czytaj więcej
multidyscyplinarna
Wiley Online Library EBSCO Discovery Service licencyjna, pełnotekstowa
czytaj więcej
nauki matematyczno-przyrodnicze
Zentralblatt MATH licencyjna, abstraktowa
czytaj więcej
matematyka

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk