profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Bazy danych, e-źródła

Warunki licencji

Wszyscy użytkownicy korzystający z pełnoteksowych baz danych czasopism i książek są zobowiązani przestrzegać warunków licencji. Są one podane na stronie dostępowej do danej bazy danych jako: Terms and Conditions, Terms of Use lub Copyright i mogą różnić się zakresem udostępniania treści. Niemniej jednak w każdym wypadku programowe systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE. Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni i innymi sankcjami.

Dostęp do licencyjnych baz danych z komputerów spoza sieci ZUT możliwy jest poprzez usługę VPN

>>>> Informator Wirtualnej Biblioteki Nauk <<<<

Nazwa bazy Informacje Dziedzina

ABC-Chemistry : free chemical information

wolny dostęp, pełnotekstowe
[czytaj więcej]
chemia

ABRYS polska baza

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
gospodarka miejska

ACS American Chemical Society Publications EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
chemia

Agro polska baza

wolny dostęp, bibliograficzno-abstraktowa
[czytaj więcej]
nauki przyrodnicze

aleBank.pl polska baza

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
finanse, bankowość

Arianta polska baza

wolny dostęp, bibliograficzna
[czytaj więcej]
interdyscyplinarna

ASME EBSCO Discovery Service

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
technika

ASTM EBSCO Discovery Service

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
technika

BazEkon polska baza

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
ekonomia

BazTech polska baza

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
technika

BazTol polska baza

wolny dostęp, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
technika, portal dziedzinowy

Bazy danych Urzędu Patentowego RP polska baza

wolny dostęp, wyszukiwarka
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych polska baza

wolny dostęp, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
nauki przyrodnicze

Chemical Abstracts / platforma SciFinder

licencyjna, abstraktowa
[czytaj więcej]
chemia

Cyfrowa Biblioteka Matematyczna polska baza

wolny dostęp, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
metematyka

DOAB (Directory of Open Access Books) EBSCO Discovery Service

wolny dostęp, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

DOAJ (Directory of Open Access Journals) EBSCO Discovery Service

wolny dostęp, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

EBRARY EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

EBSCOhost Web EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa, abstraktowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

EconBiz

wolny dostęp, abstraktowe, pełnotekstowe
[czytaj więcej]
ekonomia

Ekonomia-online polska baza

wolny dostęp, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
ekonomia, portal dziedzinowy

ELAMED polska baza

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Emerald Engineering EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
nauki techniczne

Esp@cenet polska baza

wolny dostęp, pełnotekstowa, wyszukiwarka patentów
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

FAO Statistical Databases

wolny dostęp, dane statystyczne
[czytaj więcej]
żywność, rolnictwo

GUS - Główny Urząd Statystyczny

wolny dostęp, pełnotekstowa, dane statystyczne
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Ibuk Libra polska baza EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

IEEE Xplore EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
nauki techniczne

Ingenta Connect

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Internetowy System Aktów Prawnych polska baza

wolny dostęp, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Journal Citation Reports

licencyjna, bibliograficzna
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Katalog Polskich Norm PKN polska baza

wolny dostęp, bibliograficzna
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Knovel Library

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

MyiLibrary

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
nauki techniczne

NASBI polska baza

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
ekonomia, informatyka

Nature EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Nauka polska polska baza

wolny dostęp
[czytaj więcej]
baza adresowa

NCBI - bazy danych

wolny dostęp, abstraktowe, pełnotekstowe
[czytaj więcej]
biotechnologia,medycyna

PROQUEST EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

PubMed

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
medycyna, nauki przyrodnicze

Reaxys

licencyjna, abstraktowa
[czytaj więcej]
chemia, nauki medyczne

SAWIOS polska baza

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
technika

ScienceDirect EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Science

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Scopus EBSCO Discovery Service

licencyjna, abstraktowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

SIGMA polska baza

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

SIGŻ polska baza

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
nauki rolnicze, gospodarka żywnościowa

SPORT polska baza

wolny dostęp, abstraktowa
[czytaj więcej]
sport

Springer EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
interdyscyplinarna

Web of Science EBSCO Discovery Service

licencyjna, abstraktowa
[czytaj więcej]
multidyscyplinarna

Wiley Online Library EBSCO Discovery Service

licencyjna, pełnotekstowa
[czytaj więcej]
nauki matematyczno-przyrodnicze

Zentralblatt MATH

licencyjna, abstraktowa
[czytaj więcej]
matematyka
Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk