profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Bazy danych i inne e-źródła - Bazy i e-źródła ogólnodostępne

ABC-Chemistry : free chemical information »

Pełnotekstowe czasopisma z zakresu chemii w wolnym dostępie (Open Access)

DOAB (Directory of Open Access Books) »

DOAB jest katalogiem online, który zapewnia wolny dostęp do wysokiej jakości recenzowanych książek.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) »

DOAJ jest katalogiem online, który zapewnia wolny dostęp do wysokiej jakości recenzowanych czasopism.

EconBiz »

EconBiz - baza z zakresu informacji gospodarczej jest wspólnym projektem Niemieckiej Biblioteki Narodowej (ZBW)) oraz Uniwersyteckiej i Miejskiej Biblioteki w Kolonii.

Baza umożliwia dostęp do międzynarodowej literatury z zakresu ekonomii i analiz gospodarczych (dane bibliograficzne oraz pełnotekstowe). Przeszukiwana jest zawartość kilku baz niemieckich i międzynarodowych, w tym artykuły, książki, gazety i czasopisma ukazujące się zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej, a także zasoby internetowe.
    EkonBiz udostępnia także przegląd aktualnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych w dziedzinie ekonomii, takich jak konferencje, spotkania i warsztaty.

GUS - Główny Urząd Statystyczny »

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Roczniki Statystyczne, Dzienniki Urzędowe GUS

NCBI - bazy danych »

NCBI - National Center for Biotechnology Information (USA) część National Library of Medicine – instytucja naukowa udostępniająca na swojej stronie kilkadziesiąt baz danych z zakresu biotechnologii, biomedycyny i genomiki jak np. GenBank, PubMed, BioProject.   Wśród zasobów NCBI jest także biblioteka online (Bookshelf) z kolekcją książek w wolnym dostępie.

Więcej o NCBI

SPORT »

Baza tworzona przez Bibliotekę Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Liczy ponad 40.000 opisów bibliograficznych z około 200 tytułów czasopism naukowych oraz popularnonaukowych w języku polskim i angielskim.
Zakres tematyczny bazy to: kultura fizyczna, sport, psychologia sportu, medycyna sportu, rehabilitacja, żywienie, hotelarstwo, turystyka i rekreacja. Baza zawiera linki do 6500 pełnych tekstów artykułów bezpłatnie dostępnych w Internecie.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk