profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Bazy danych i inne e-źródła - Bazy i e-źródła ogólnodostępne

Nauka polska »

 
Portal udostępnia min. bazy:                                             
- Instytucje – baza instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych, tj. szkół wyższych państwowych i prywatnych, placówek PAN i instytutów  resortowych; instytucji i organizacji  wspomagających naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe), organów administracji centralnej, instytucji  i organizacji  pozarządowych odpowiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa; towarzystw, stowarzyszeń naukowych oraz fundacji działających na rzecz nauki;
- Ludzie nauki – informacje o osobach – Polakach - posiadających co najmniej stopień doktora, uczonych polskich za granicą, obcokrajowcach, pracujących w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będących członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych;
- Prace naukowe (system SYNABA) - prace naukowe, badawczo-rozwojowe; doktorskie i habilitacyjne;
- Konferencje naukowe, targi i wystawy - organizowane przez polskie instytucje związane z nauką;
- Projekty badawcze MNiSW: projekty badawcze własne i promotorskie, badawcze rozwojowe,  badawcze zamawiane oraz projekty badawcze celowe.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk