profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Bazy danych i inne e-źródła - Zasoby licencyjne

Chemical Abstracts / platforma SciFinder »

Baza Chemical Abstracts na platformie SciFinder.
Jest to najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej zawierające nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych pochodzące z 1500 wyselekcjonowanych czasopism chemicznych, 9000 czasopism naukowych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów.
Zakres tematyczny obejmuje nie tylko nauki chemiczne, lecz także nauki biologiczne, zoologiczne, farmakologiczne, rolnicze, ochronę środowiska, geologię, górnictwo, metalurgię, materiałoznawstwo, energetykę i wiele zagadnień technologicznych. Wyszukiwanie jest możliwe według: danych bibliograficznych, słów kluczowych, struktur chemicznych, sekwencji biologicznych, nazw substancji i schematów reakcji chemicznych. Dostęp do literatury od 1907 r.
Rejestracja i dostęp do bazy:
Dostęp do bazy jest możliwy z komputerów sieci ZUT jedynie po zarejestrowaniu się.
Rejestracja - dla użytkowników, którzy jeszcze nie mają haseł dostępu. 

UWAGA !!!
- proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci ZUT, na którym został rozpoczęty.
- przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail  (@zut.edu.pl)
- w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera swoją nazwę (username) i hasło według następujących zasad:
Nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków będących literami lub kombinacją liter, cyfr i znaków specjalnych takich jak:  - , _ ,@.

Hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków i zwierać elementy co najmniej z trzech następujących grup:
•     litery
•     kombinacja dużych i małych liter
•     cyfry
•     znaki niealfanumeryczne takie jak: @, #, %,&,* itp.
       np.:  aNNa222%,   ZUTera#343
- po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy ze wszystkich komputerów sieci ZUT.

Szczegółowych informacji na temat bazy oraz pomocy w wyszukiwaniu udziela  Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk