profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Bazy danych i inne e-źródła - Zasoby licencyjne

ScienceDirect »

Kolekcja czasopism i książek elektronicznych firmy Elsevier udostępniana w formie bazy danych ScienceDirect.

       Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, która została przedłużona na rok 2016. Od połowy roku 2015 w ramach tej samej licencji dostępne są także niektóre książki Elsevier.
Czasopisma są dostępne równolegle na serwerze Science Direct  należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM. Oba serwery zapewniają codzienną aktualizację zawartości. Stara platforma ScienceServer w ICM została już zamknięta. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology, patrz informacja wydawcy).
Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych (np. serii Cell Press i Clinics) oraz czasopism medycznych spoza kolekcji Freedom, które były objęte licencją konsorcyjną przed rokiem 2010, natomiast teraz muszą być prenumerowane indywidualnie przez zainteresowane instytucje. Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub OpenAcess oraz listę Freedom Collection w formacie excel.

     W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książki (głównie monografie) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.
Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.
     W styczniu 2016 licencja została rozszerzona o 2. pakiet książek  obejmujący 874 książki (głównie monografie) z roku 2014, także z prawem krajowym archiwizacji i bezterminowym dostępem. Zakup obu pakietów pozwala dodatkowo na dostęp w okresie do końca roku 2016 do książek Elsevier z lat 2010-12 i 2015-16.
W sumie w roku 2016 jest lub będzie dostępne 5146 tytułów książek z lat 2010-16, patrz pełna lista.

Każda instytucja zgłoszona do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do pełnej kolekcji Freedom i książek oraz prawo archiwizacyjne do wybranych czasopism z tej kolekcji. Prawo archiwizacyjne oznacza prawo bezterminowego sieciowego dostępu do określonych zasobów po wygaśnięciu umowy licencyjnej. Każdy uczestnik licencji krajowej Elsevier uzyskuje prawo archiwizacyjne do roczników od 2006 tych tytułów z kolekcji Freedom, które prenumerował (w wersji drukowanej i/lub elektronicznej) przed przystąpieniem do licencji krajowej. Instytucje, które nie miały dotychczas prenumeraty, uzyskują prawo archiwizacyjne do trzech wybranych przez siebie tytułów z kolekcji Freedom. Prawa archiwizacyjne nabyte w ramach licencji krajowej dodają się do praw archiwizacyjnych do roczników 1995-2009 czasopism prenumerowanych przez uczestników umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009.
Każdy uczestnik licencji Elsevier ma dodatkowo prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obniżonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej, patrz katalog DDP na rok 2016.


Na podstawie informacji ze strony ICM: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk