• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Esp@cenet - Bazy i e-źródła ogólnodostępne - Bazy danych i inne e-źródła

Esp@cenet »

Esp@cenet - jest bezpłatnym serwisem Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiającym wyszukiwanie danych bibliograficznych i opisów polskich dokumentów patentowych (zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, opisy polskich wynalazków i wzorów użytkowych) oraz tłumaczonych na język polski  patentów europejskich obowiązujących w Polsce. Serwis daje również dostęp do regionalnej i światowej dokumentacji patentowej z blisko 90 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk