• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Nauka polska - Bazy i e-źródła ogólnodostępne - Bazy danych i inne e-źródła

Nauka polska »

 
Portal udostępnia min. bazy:                                             
- Instytucje – baza instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych, tj. szkół wyższych państwowych i prywatnych, placówek PAN i instytutów  resortowych; instytucji i organizacji  wspomagających naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe), organów administracji centralnej, instytucji  i organizacji  pozarządowych odpowiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa; towarzystw, stowarzyszeń naukowych oraz fundacji działających na rzecz nauki;
- Ludzie nauki – informacje o osobach – Polakach - posiadających co najmniej stopień doktora, uczonych polskich za granicą, obcokrajowcach, pracujących w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będących członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych;
- Prace naukowe (system SYNABA) - prace naukowe, badawczo-rozwojowe; doktorskie i habilitacyjne;
- Konferencje naukowe, targi i wystawy - organizowane przez polskie instytucje związane z nauką;
- Projekty badawcze MNiSW: projekty badawcze własne i promotorskie, badawcze rozwojowe,  badawcze zamawiane oraz projekty badawcze celowe.

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk