• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Chemical Abstracts / platforma SciFinder - Zasoby licencyjne - Bazy danych i inne e-źródła

Chemical Abstracts / platforma SciFinder »

Baza Chemical Abstracts na platformie SciFinder.
Jest to najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej zawierające nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych pochodzące z 1500 wyselekcjonowanych czasopism chemicznych, 9000 czasopism naukowych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów.
Zakres tematyczny obejmuje nie tylko nauki chemiczne, lecz także nauki biologiczne, zoologiczne, farmakologiczne, rolnicze, ochronę środowiska, geologię, górnictwo, metalurgię, materiałoznawstwo, energetykę i wiele zagadnień technologicznych. Wyszukiwanie jest możliwe według: danych bibliograficznych, słów kluczowych, struktur chemicznych, sekwencji biologicznych, nazw substancji i schematów reakcji chemicznych. Dostęp do literatury od 1907 r.
Rejestracja i dostęp do bazy:
Dostęp do bazy jest możliwy z komputerów sieci ZUT jedynie po zarejestrowaniu się.
Rejestracja - dla użytkowników, którzy jeszcze nie mają haseł dostępu. 

UWAGA !!!
- proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci ZUT, na którym został rozpoczęty.
- przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail  (@zut.edu.pl)
- w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera swoją nazwę (username) i hasło według następujących zasad:
Nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków będących literami lub kombinacją liter, cyfr i znaków specjalnych takich jak:  - , _ ,@.

Hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków i zwierać elementy co najmniej z trzech następujących grup:
•     litery
•     kombinacja dużych i małych liter
•     cyfry
•     znaki niealfanumeryczne takie jak: @, #, %,&,* itp.
       np.:  aNNa222%,   ZUTera#343
- po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy ze wszystkich komputerów sieci ZUT.

Szczegółowych informacji na temat bazy oraz pomocy w wyszukiwaniu udziela  Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk