• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wiley Online Library - Zasoby licencyjne - Bazy danych i inne e-źródła

Wiley Online Library »

Licencja obejmuje 1400 czasopism z kolekcji “Full Collection 2018”  z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (108 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, patrz dodatkowy arkusz “Titles out of collection” dołączony do katalogu Full Collection 2018). W katalogu znajduje się dodatkowo arkusz z tytułami OA i Free (126 tytułów), tytułami darmowymi Opt-in (30 tytułów), jak i arkusz z tytułami, które od roku 2018 nie będą już wydawane przez Wileya (27 tytułów). Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane czasopism z kolekcji Full w cenie DDP (20% ceny katalogowej).

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 - patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.
Czasopisma i książki Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM.

Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona “Wiley w Polsce” w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową.

Na podstawie informacji ze strony ICM: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wiley

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk