• kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wiley Online Library - Zasoby licencyjne - Bazy danych i inne e-źródła

Wiley Online Library »

Czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej. Obecnie przygotowywana jest nowa umowa na lata 2016-2018. Czasopisma Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa w roku 2016 będzie obejmować wszystkie 1405 czasopism z kolekcji "Full Collection 2016"  z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.  Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju (uruchomienie archiwum Wiley na platformie Infona planowane jest w roku 2015). W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych).
Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane dowolnych czasopism z kolekcji Full w cenie DDP (20% ceny katalogowej).

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo. ICM stara się, aby do końca roku 2016 rozszerzyć licencję krajową Wiley o dalsze książki wydane w latach 2010 i 2014. Oferta krajowego programu publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych Wiley, która także oczekiwała na realizację od 2013 roku, niestety została w 2015 roku negatywnie oceniona.

Na podstawie informacji ze strony ICM: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk