Seminarium „Wypożyczalnie międzybiblioteczne – jaka przyszłość?” – 25.09.2017 r.

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w seminarium na temat przyszłości wypożyczalni międzybibliotecznych. Będzie to kontynuacja zagadnień poruszanych podczas spotkania przedstawicieli wypożyczalni międzybibliotecznych w październiku ubiegłego roku w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, czyli wymiana dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania i organizacji wypożyczalni międzybibliotecznych.

Zaproszenie na seminarium kierujemy do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać na adres bg@zut.edu.pl do dnia 31.08.2017r. Prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, nazwy biblioteki oraz danych kontaktowych (adres e-mail, telefon). Zachęcamy do przygotowania i przesłania propozycji  20 minutowych wystąpień.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program spotkania zostanie podany w terminie późniejszym.


Informacje organizacyjne:

Miejsce seminarium:
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
ul. Ku Słońcu 140,
71 – 073 Szczecin

Termin: 25 września 2017 r.

Przyjmowanie propozycji wystąpień: do 30 czerwca 2017 r.
Przyjmowanie zgłoszeń na seminarium: do 31 sierpnia 2017 r.

Kontakt:
Informacji dotyczących seminarium udziela:
Anna Gryta
tel. 91 449 45 86
e-mail: agryta@zut.edu.pl lub bg@zut.edu.pl