profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Biblioteka - Informacje o nas

Informacje o nas

www.bg.zut.edu.pl

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powstała 1 stycznia 2009 roku na skutek połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ze względu na rozległość terytorialną nowej uczelni oraz chęć przybliżenia zbiorów i usług do użytkowników Biblioteka Główna początkowo  mieściła się w dwóch budynkach: na ul. Pułaskiego 10 (zbiory techniczne) oraz przy ul. Janosika 8 (zbiory przyrodnicze). Od listopada 2011 roku Biblioteka Główna mieści się w nowym  budynku  przy ul. Ku Słońcu 140.
Cały system biblioteczno-informacyjny składa się z 10 bibliotek wydziałowych i 2 specjalistycznych i realizuje wobec uczelni funkcje dydaktyczne, naukowe i usługowe. Pełni też funkcję centralnej biblioteki  technicznej środowiska akademickiego  Szczecina i regionu szczecińskiego. Dokładne dane adresowe poszczególnych bibliotek sieci są dostępne na stronie internetowej Biblioteki  www.bg.zut.edu.pl/ .


Zasoby: 574 399 vol. wydawnictw zwartych i ciągłych oraz blisko151 726 jednostek zbiorów specjalnych, w tym 167 681  to  opisy  patentowe. Średnio rocznie do biblioteki wpływa około 7000 vol. wydawnictw zwartych i ciągłych. Większość księgozbioru udostępniana jest  w sposób prezencyjny w tzw. wolnym dostępie. W sieci czytelni na użytkowników czeka 635 miejsc. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń tworzących system biblioteczno - informacyjny to 7000 m2. Ze strony domowej Biblioteki prowadzą linki do wielu serwisów dokumentacyjnych i baz danych, przydatnych użytkownikom w poszukiwaniach literatury. Kontakt z użytkownikami utrzymujemy nie tylko poprzez stronę internetową http://www.bg.zut.edu.pl ale tez poprzez pocztę elektroniczną oraz Gadu – Gadu. W bibliotece ZUT pracują 73 osoby.
Dzięki udziałowi w konsorcjach oraz umowom z dystrybutorami czasopism Biblioteka zapewnia  zdalny dostęp do pełnotekstowych baz danych  czasopism i książek  zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługują bazy: ScienceDirect  firmy Elsevier, SpringerLink, American Chemical Society, ProQuest Information&Learning,  Royal Society of Chemistry, SCIFinder(Chemical Abstracts), Knovel Library a także bazy patentowe.

Biblioteka pracuje w nowoczesnym zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH, dzięki któremu wiele usług oferowanych jest drogą elektroniczną. Wypożyczalnia Biblioteki Głównej obsługuje użytkowników w sposób w pełni zautomatyzowany. Książki zamawia się przez Internet, nie wypełniając rewersów. Katalog Biblioteki ZUT jest dostępny w Internecie ze strony domowej: http://www.bg.zut.edu.pl. Użytkownicy mają dostęp do swego konta w Wypożyczalni i mogą sprawdzić zdalnie, jakie książki są wypożyczone i na jaki okres; są też powiadamiani o wielu operacjach związanych z wypożyczeniami.

Do dyspozycji użytkowników w Bibliotece Głównej oraz  w bibliotekach wydziałowych i międzywydziałowych stoją stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i do katalogu bibliotecznego. Oprócz wypożyczeń długoterminowych z Wypożyczalni studenci mogą wypożyczać podręczniki również z czytelni wydziałowych - na noc i na weekend. Łącznie w całej sieci biblioteczno-informacyjnej zarejestrowanych było ponad 20 000 użytkowników.

Nasza Biblioteka jest członkiem Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek i uczestniczy w projekcie: Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej, w ramach którego uruchomiono Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową oraz Rozproszony Katalog Bibliotek Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk