profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Biblioteka - Regulamin / akty prawne

Zarządzenie Rektora ZUT nr 14 z 28.03.17 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 3 do statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

Załącznik nr 4 do statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

 

Pliki do pobrania:

» Plik PDF

Komunikat Rektora ZUT nr 35 z 17.12.15 r.

KOMUNIKAT NR 35 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2015 r. o wysokości opłat za korzystanie ze zbiorów i usług świadczonych przez Bibliotekę Główną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Pliki do pobrania:

» Plik PDF

Zarządzenie Rektora ZUT nr 74 z 18. 11. 13 r.

Zarządzenie Nr 74 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną ZUT rozpraw doktorskich.

Pliki do pobrania:

» Plik PDF

Regulamin karty międzybibliotecznej

Pliki do pobrania:

» Plik PDF

Zarządzenie Rektora ZUT nr 9 z 18.01.10 r.

Zarządzenie w sprawie gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych: magisterskich, inżynierskich i licencjackich w sieci biblioteczno-informacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Pliki do pobrania:

» Plik PDF

Zarządzenie Rektora ZUT nr 21 z 07.04.16 r.

W sprawie dokumentowania publikacji naukowych pracowników i doktorantów ZUT w systemie Uczelnia.XP

Pliki do pobrania:

» Plik PDF

Zarządzenie Rektora ZUT nr 23 z 29.03.12 r.

ZARZĄDZENIE NR 23 Rektora ZUT z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu sieci komputerowej Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Pliki do pobrania:

» Plik PDF

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk