Biblioteka Wydziału Informatyki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katalog biblioteczny ALEPH Godziny otwarcia

Informacje o nas

Biblioteka Wydziału Informatyki została powołana w listopadzie 1995 roku jako Czytelnia Instytutu Informatyki działająca w ramach Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej. W czerwcu 1999 roku na bazie lokalowej, kadrowej oraz księgozbioru powstała Biblioteka Wydziału Informatyki.

Biblioteka Wydziału Informatyki gromadzi i udostępnia zbiory niezbędne kadrze naukowej i studentom. W szczególności są to książki i czasopisma, polskie i zagraniczne, zbiory specjalne (prace doktorskie, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych), publikacje pracowników, materiały konferencyjne.Zakres tematyczny księgozbioru jest zróżnicowany. Wynika to z prowadzonych na Wydziale Informatyki specjalności. Gromadzone są zatem zbiory z zakresu szeroko pojętej informatyki (m.in. zastosowania informatyki, grafika, multimedia, biometryka, przetwarzanie obrazów, bioinformatyka, poligrafia komputerowa, prawo komputerowe), matematyki i fizyki, automatyki i robotyki, ekonomii i zarządzania, finansów i bankowości, ale również literaturę z psychologii, socjologii, filozofii.W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Biblioteka Główna ZUT

ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel.: (091) 449-49-90
fax.: (091) 433-65-04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1999 - 2011
Projekt i wykonanie: aj