Biblioteka Wydziału Informatyki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katalog biblioteczny ALEPH Godziny otwarcia

Nowości

Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia

2017-11-29

"Monografia jest podsumowaniem pracy interdyscyplinarnego zespołu ekspertów oraz redaktora publikacji – dr. Krzysztofa Śmiatacza – w trakcie stażu badawczego pt. „Wykorzystanie text miningu w badaniach marketingowych”, zrealizowanego w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r. w przedsiębiorstwie Softeam sp. z o.o. w ramach projektu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) pn. „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki”. Projekt ten WSE sfinansowała na podstawie umowy zawartej 4 czerwca 2012 roku z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Projekt WSE wpisuje się w inicjatywy zmierzające do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Celem autorów była deskrypcja teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z wykorzystaniem oprogramowania text mining do analizy danych tekstowych z wiadomości SMS na przykładzie badania opinii pacjentów Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Prace badawcze zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnego zespołu ekspertów – pracowników uczelni wyższych z obszarów nauk takich jak: informatyka w zarządzaniu, nauki o zarządzaniu, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia. W monografii zaprezentowano spojrzenie na cel prac badawczych przedstawicieli: informatyki w zarządzaniu, nauk o zarządzaniu, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oraz psychologii. Monografia może stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych innowacjami w zarządzaniu, czyli dla menedżerów, stażystów, praktykantów, studentów i naukowców zajmujących się nie tylko naukami o zarządzaniu i poszukujących przykładów zrealizowanych prac badawczych próbujących łączyć teorię z praktyką zarządzania na poziomie interdyscyplinarnym."

pokaż wszystkie Nowości »W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Biblioteka Główna ZUT

ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel.: (091) 449-49-90
fax.: (091) 433-65-04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1999 - 2011
Projekt i wykonanie: aj