profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Dostępy testowe - Archiwum 2012

Transport Database - TEST

Zapraszamy Państwa do testów Transport Database firmy Wolters Kluver.
Transport Database to jedno z najbardziej kompleksowych źródeł informacji z dziedziny międzynarodowego transportu. Baza zawiera dane bibliograficzno-abstraktowe na temat wszystkich typów i rodzajów transportu, opublikowane w krajach członkowskich Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu(European Conference of Ministers of Transport ) i krajów stowarzyszonych.

Drukowany odpowiednik bazy to International Transport Research Documentation (ITRD); Transportation Research Information Services (TRIS)


Na bazę składają się dane dostarczane przez czołowe, światowe organizacje badawcze transportu tj.: The International Transport Research Documentation (ITRD) oraz TRL Limited w imieniu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu i Transportation Research Information Services database (TRIS) w Stanach Zjednoczonych.

Baza publikuje badania dotyczące systemu transportowego i związanych z nim zagadnieniami na temat:
- budowy dróg i autostrad,

- natężenia ruchu na drogach i autostradach,

- transportu towarów i osób,

- bezpieczeństwa drogowego,

-transportu intermodalnego,

- wpływu transportu na środowisko,

- ekonomiki transportu,

- polityki transportowej,

- nauki społeczne transportu.

 

Baza dostępna jest pod adreasem:  http://ovidsp.ovid.com/autologin.html  do 21 listopada 2012.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk