• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Transport Database - TEST - - Archiwum 2012 - Dostępy testowe

Transport Database - TEST

Zapraszamy Państwa do testów Transport Database firmy Wolters Kluver.
Transport Database to jedno z najbardziej kompleksowych źródeł informacji z dziedziny międzynarodowego transportu. Baza zawiera dane bibliograficzno-abstraktowe na temat wszystkich typów i rodzajów transportu, opublikowane w krajach członkowskich Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu(European Conference of Ministers of Transport ) i krajów stowarzyszonych.

Drukowany odpowiednik bazy to International Transport Research Documentation (ITRD); Transportation Research Information Services (TRIS)


Na bazę składają się dane dostarczane przez czołowe, światowe organizacje badawcze transportu tj.: The International Transport Research Documentation (ITRD) oraz TRL Limited w imieniu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu i Transportation Research Information Services database (TRIS) w Stanach Zjednoczonych.

Baza publikuje badania dotyczące systemu transportowego i związanych z nim zagadnieniami na temat:
- budowy dróg i autostrad,

- natężenia ruchu na drogach i autostradach,

- transportu towarów i osób,

- bezpieczeństwa drogowego,

-transportu intermodalnego,

- wpływu transportu na środowisko,

- ekonomiki transportu,

- polityki transportowej,

- nauki społeczne transportu.

 

Baza dostępna jest pod adreasem:  http://ovidsp.ovid.com/autologin.html  do 21 listopada 2012.

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk