• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Emerald Insight - dostęp testowy do 30 czerwca - - Archiwum 2015 - Dostępy testowe

Emerald Insight - dostęp testowy do 30 czerwca

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z wybranych kolekcji Emerald Group Publishing, są to:
- Accounting, Finance & Economics – czasopisma
- Business, Management & Strategy - czasopisma
- Emerald eBooks Series  - serie książkowe z zakresu Business Management and Economics  oraz Social Sciences

Na stronie http://www.emeraldinsight.com system domyślnie przeszukuje cały zasób Emerald’a, również te pozycje, do których dostępu nie mamy (np. kolekcje poza testem lub archiwa).
Aby przeszukiwać tylko zasoby, do których jesteśmy uprawnieni (zarówno artykuły jak i rozdziały książek) można w ramach  Advanced Search zaznaczyć opcję, by przeszukiwany był Only content I have access to oraz wykluczyć Backfiles.

Test aktywny będzie do końca czerwca 2015

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk