profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Dydaktyka - Podstawy informacji naukowej

Wydział Budownictwa i Architektury

Od roku akademickiego 2014/15 dla WBiA wykłady prowadzi i zaliczenia wpisuje:

mgr Wiesława Łapuć
wieslawa.lapuc@zut.edu.pl

Biblioteka Główna
Pracownia Zasobów Cyfrowych
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel. 91 449-46-92,

 

---------------------------------------

Wcześniejsze zaliczenia wpisują:

Lata 2012/2013 oraz 2013/2014

mgr Natalia de Silva


Oddział Informacji Naukowej, pok. 27
91 449 4228
Biblioteka Główna
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

Grupy:

Budownictwo, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, 4 rok – wykład 30.03.2012;
Budownictwo, Budownictwo energooszczędne, 4 rok  – wykład  02.04.2012;
Architektura, Architektura i urbanistyka, 3 rok gr. 3 i 4 - wykład 23.05.2012;

Zaliczenie wpisuje (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu):

mgr Barbara CendrowskaWYPOŻYCZALNIA JĘZYKOWA
al. Piastów 48
70-311 Szczecin
tel. 091 449 46 16

Pozostałe grupy  z roku 2011/2012:
Zaliczenie wpisuje (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu):

mgr Wiesława Łapuć


tel. 91 449 4692
Biblioteka Główna ZUT, ul. Ku Słońcu 140

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk