profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN
 • Seminarium WMB

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Aktualności

2016-11-28 Publikacje ZUT w ZBC Pomerania

Biblioteka Główna ZUT zachęca pracowników do deponowania publikacji (w tym pojedynczych artykułów) w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej Pomerania. Zasoby ZBC Pomerania  są widoczne w zbiorach Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/) i Europejskiej Bibliotece  Cyfrowej EUROPEANA (http://www.europeana.eu/portal/pl).
Federacja Bibliotek Cyfrowych to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie posiada wydzieloną kolekcję w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej Pomerania dostępną pod linkiem http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/ZUT/dlibra. Zakładka jest widoczna na stronie domowej Biblioteki Głównej. Obecnie kolekcja liczy 336 publikacji z afiliacją ZUT.
Autorzy, którzy chcą umieścić publikację w ZBC Pomerania powinni posiadać prawo  do upubliczniania treści dzieła zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  Publikację w pliku PDF należy przesłać do Pracowni Zasobów Cyfrowych Biblioteki Głównej na adres pzc@zut.edu.pl.  Autor publikacji jest zobowiązany podpisać umowę dającą Bibliotece Głównej ZUT prawo do umieszczenia dzieła w ZBC Pomerania.
Umieszczając prace w bibliotekach cyfrowych autorzy zwiększają dostęp do swojego dorobku naukowego, a tym samym jego zauważalność w sieci. Prace te są długoterminowo przechowywane.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk