profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

  • Biblioteki Wydziałowe
  • Wypożyczalnia Językowa
  • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
  • Godziny otwarcia
  • Dydaktyka
  • Szkolenie biblioteczne
  • Pomoc
  • Zaproponuj książkę
  • Z życia biblioteki
  • Kontakt - dane teleadresowe
  • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

  • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
  • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

  • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

  • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

  • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

  • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Open Access - Podstawowe informacje

Open Access - Otwarty dostęp

OPEN ACCESS (OA) - otwarty, nieograniczony i bezpłatny dostęp do utworów naukowych. Publikacje Open Access mają postać cyfrową i są dostępne online dla wszystkich użytkowników sieci. Ideą Open Access jest usprawnienie i przyspieszenie obiegu informacji w nauce oraz zwiększenie dostępności publikacji naukowych, które jest wolne od większości ograniczeń praw autorskich.

Open Access istniejący od lat 90. stosuje politykę otwartości i i jest deklaracją danej instytucji, organizacji lub państwa do otwartego udostępniania publikacji naukowych i działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej (więcej...)

Korzyści płynące z OPEN ACCESS:

  • dla naukowców - większa widoczność i większe oddziaływanie publikacji, wzrost liczby cytowań oraz zapobieganie dublowaniu prac (więcej...)
  • dla studentów - dostęp do wyników badań i najnowszej wiedzy przy realizacji projektów, lepiej przygotowana kadra naukowa oraz materiały dydaktyczne
  • dla biznesu - otwarty dostęp do wiedzy i szybszy wzrost gospodarczy oraz wzrost innowacyjności przedsiębiorstw

Modele Open Access

Repozytoria - tzw. zielona droga (green road), udostępnianie publikacji w otwartym repozytorium, czyli cyfrowym archiwum. Można wyróżnić dwa rodzaje repozytoriów:

  • repozytoria instytucjonalne – np. uniwersyteckie, gromadzą artykuły, wykłady swoich pracowników
  • repozytoria dziedzinowe – gromadzą materiały dotyczące jednej dziedziny.

Więcej o repozytorium...

Czasopisma otwarte – tzw. złota droga (gold road). Publikowanie artykułów naukowych w czasopismach wydawanych w modelu otwartym lub umożliwiającym publikację artykułu za opłatą, koszty publikacji ponosi autor lub instytucja finansująca jego badania.

Czasopisma w otwartym dostępie dzielą się na:

- gratis - darmowy i otwarty dostęp - umieszczenie utworu w Internecie bez zabezpieczeń technicznych, użytkownik korzysta z utworu nieodpłatnie, ale tylko w zakresie prawa autorskiego o dozwolonym użytku (np. dozwolone jest cytowanie ale bez mozliwości rozpowszechniania jego tłumaczenia)

- libre - wolny i otwarty dostęp - rozpowszechnianie utworu w Internecie wraz z udzieleniem użytkownikowi licencji na korzystanie z niego w bardzo szerokim zakresie, ale otwarty dostęp libre wymaga dysponowania prawami na wszystkich polach eksploatacji, co daje tzw. wolna licencja

 

Biblioteka cyfrowa - inaczej elektroniczna lub wirtualna - jest to usługa internetowa, umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych, czyli czasopisma elektroniczne, e-booki oraz zdigitalizowane tradycyjne publikacje papierowe (czasopisma, książki, zdjęcia, mapy,itp). Biblioteki cyfrowe pełnią często funkcję repozytoriów instytucjonalnych, jeśli poza w/w zasobami gromadzą również publikacje naukowe, które powstały w macierzystej instytucji, np.uczelni.

Wybrane biblioteki cyfrowe i publikacje elektroniczne:

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk