profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Open Access - Zasoby OA

Czasopisma

 • DOAJ (Directory of Open Access Journal) - portal utworzony przez Lund University Libraries. Zawiera informacje o pełnotekstowych, naukowych czasopismach elektronicznych w wolnym dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich. Lista jest stale wzbogacana o nowe tytuły. Więcej

Książki

 • DOAB (Directory of Open Access Books) to katalog zawierający informacje o recenzowanych książkach naukowych umieszczanych przez wydawców w otwartym dostępie. Wszystkie teksty są udostępniane na otwartych licencjach Creative Commons. Książki można wyszukiwać wg autora, tytułu, słów kluczowych, słów z abstraktów, wydawcy i roku. Więcej

Repozytoria

 • OPENDOAR (Directoryof Open Access Repositories) - serwis zwierający listę repozytoriów z całego świata realizujących postulat bezpłatnego dostępu do wiedzy oraz ideę otwartej nauki. Więcej
 • OATD (Open Access Theses and Dissertations) - baza danych zawierająca informacje o pracach dyplomowych i rozprawach naukowych, publikowanych na całym świecie, do których dostęp jest darmowy. Dane zawarte w bazie pochodzą z ponad 1000 instytucji, szkół wyższych, ośrodków naukowych. Więcej
 • ROAR (Registry of Open Access Repositories) - spis archiwów cyfrowych z całego świata, różne dziedziny wiedzy. Więcej

Repozytoria dziedzinowe na świecie

 • OAD - serwis tworzony w Simmons College -repozytoria dziedzinowe (np. architektura, budownictwo, ekonomia, medycyna, rolnictwo). Więcej
 • Internet Archive - instytucja non-profit - zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zasobów multimedialnych. Archiwum zawiera gromadzone dawne wersje wszystkich, ogólnodostępnych stron WWW z całego świata, dawne wersje wszelkiego oprogramowania, filmy, książki, nagrania dźwiękowe, nagrania programów telewizyjnych itp. Archiwum jest udostępniane bezpłatnie historykom, naukowcom i do celów edukacyjnych. Część archiwów jest dostępna dla każdego. Więcej

Polskie repozytoria

Wybrane polskie repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe

 • CEON - ogólnopolskie repozytorium naukowe
 • AMUR – repozytorium  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • RUW - repozytorium prac doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego
 • RUMAK – repozytorium  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • SUW – repozytorium Politechniki Krakowskiej
 • IBB PAS – repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • ENY –  repozytorium Politechniki Wrocławskiej
 • RUŁ – repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
 • RePolis – repozytorium publikacji naukowych Politechniki Śląskiej
 • RUB – repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku
 • Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej - repozytorium Politechniki Warszawskiej
 • Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Most Wiedzy  Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy Politechniki Gdańskiej - repozytorium Politechniki Gdańskiej
 • Open AGH otwarte zasoby edukacyjne - repozytorium Akademii Górniczo-Hutniczej

 

Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe na świecie

 • EUROPEANA - biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie

 

Biblioteki cyfrowe w Polsce

 • FBC - Polskie biblioteki cyfrowe i repozytoria działające w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC).

 

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk