|
 • angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
 • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie - link do strony głównej - Logo
strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Podstawowe informacje - Open Access

Open Access - Otwarty dostęp

OPEN ACCESS (OA) - otwarty, nieograniczony i bezpłatny dostęp do utworów naukowych. Publikacje Open Access mają postać cyfrową i są dostępne online dla wszystkich użytkowników sieci. Ideą Open Access jest usprawnienie i przyspieszenie obiegu informacji w nauce oraz zwiększenie dostępności publikacji naukowych, które jest wolne od większości ograniczeń praw autorskich.

Open Access istniejący od lat 90. stosuje politykę otwartości i i jest deklaracją danej instytucji, organizacji lub państwa do otwartego udostępniania publikacji naukowych i działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej (więcej...)

Korzyści płynące z OPEN ACCESS:

 • dla naukowców - większa widoczność i większe oddziaływanie publikacji, wzrost liczby cytowań oraz zapobieganie dublowaniu prac (więcej...)
 • dla studentów - dostęp do wyników badań i najnowszej wiedzy przy realizacji projektów, lepiej przygotowana kadra naukowa oraz materiały dydaktyczne
 • dla biznesu - otwarty dostęp do wiedzy i szybszy wzrost gospodarczy oraz wzrost innowacyjności przedsiębiorstw

Modele Open Access

Repozytoria - tzw. zielona droga (green road), udostępnianie publikacji w otwartym repozytorium, czyli cyfrowym archiwum. Można wyróżnić dwa rodzaje repozytoriów:

 • repozytoria instytucjonalne – np. uniwersyteckie, gromadzą artykuły, wykłady swoich pracowników
 • repozytoria dziedzinowe – gromadzą materiały dotyczące jednej dziedziny.

Więcej o repozytorium...

Czasopisma otwarte – tzw. złota droga (gold road). Publikowanie artykułów naukowych w czasopismach wydawanych w modelu otwartym lub umożliwiającym publikację artykułu za opłatą, koszty publikacji ponosi autor lub instytucja finansująca jego badania.

Czasopisma w otwartym dostępie dzielą się na:

- gratis - darmowy i otwarty dostęp - umieszczenie utworu w Internecie bez zabezpieczeń technicznych, użytkownik korzysta z utworu nieodpłatnie, ale tylko w zakresie prawa autorskiego o dozwolonym użytku (np. dozwolone jest cytowanie ale bez mozliwości rozpowszechniania jego tłumaczenia)

- libre - wolny i otwarty dostęp - rozpowszechnianie utworu w Internecie wraz z udzieleniem użytkownikowi licencji na korzystanie z niego w bardzo szerokim zakresie, ale otwarty dostęp libre wymaga dysponowania prawami na wszystkich polach eksploatacji, co daje tzw. wolna licencja

 

Biblioteka cyfrowa - inaczej elektroniczna lub wirtualna - jest to usługa internetowa, umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych, czyli czasopisma elektroniczne, e-booki oraz zdigitalizowane tradycyjne publikacje papierowe (czasopisma, książki, zdjęcia, mapy,itp). Biblioteki cyfrowe pełnią często funkcję repozytoriów instytucjonalnych, jeśli poza w/w zasobami gromadzą również publikacje naukowe, które powstały w macierzystej instytucji, np.uczelni.

Wybrane biblioteki cyfrowe i publikacje elektroniczne:

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk