profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Pomoc - Konto użytkownika / VPN - WiFi

Konto użytkownika ZUT

Procedura uzyskania konta:

Studenci

Konto użytkownika (identyfikator użytkownika i hasło) jest tworzone automatycznie po zakończeniu rekrutacji. Login i hasło do systemu student otrzymuje w  dziekanacie swojego wydziału. Login (identyfikator użytkownika) to inicjały oraz numer albumu, hasło generowane jest automatycznie i trzeba je zmienić wg podanych kryteriów po pierwszym zalogowaniu się na stronie  http://www.zut.edu.pl/zh.


Pracownicy
W celu uzyskania konta należy się zgłosić do administratora sieci lokalnej

Usługi udostępniane przez Uczelniane Centrum Informatyki (UCI) dostępne są dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni, którzy posiadają konto w uczelnianej sieci komputerowej ZUT.

VPN - WiFi

VPN (virtual private network); VPN pozwala m.in. na dostęp do licencjonowanych zasobów uczelni i biblioteki z komputerów domowych. Dzięki wirtualnej sieci prywatnej (VPN)  studenci i pracownicy ZUT mogą korzystać z elektronicznych książek lub pełnych tekstów czasopism nie tylko na terenie uczelni, biblioteki lub akademików lecz także we własnych domach. Wcześniej jednak należy skonfigurować swoje komputery według instrukcji zawartych na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki.

Podane tam są przykłady  konfiguracji VPN dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych. Należy kliknąć w nazwę tego systemu, jaki zainstalowany jest na Państwa komputerze (dla Windows 7, 8, oraz Windows 10 ten sam sposób) i postępować według pokazanego ekran po ekranie schematu. Istotna jest nazwa serwera uczelnianego - podana także na stronie UCI. Usługi Uczelnianego Centrum Informatyki dostępne są dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni, którzy posiadają konto w uczelnianej sieci.

WiFi
W budynku Biblioteki Głównej działa sieć bezprzewodowa dostępna dla użytkowników ZUT oraz osób spoza ZUT, biorących udział w projekcie "eduroam". Szczegółowe informacje oraz przykłady konfiguracji dostępu do sieci bezprzewodowej w popularnych systemach operacyjnych znajdują się na stronie na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk