profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Pomoc - Bibliografia

1. Wstęp - style cytowania

      Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej oraz przypisów różnią się w zależności od dyscypliny i dziedziny naukowej - to tzw. style cytowania (określają m.in. kolejność elementów opisu bibliograficznego, stosowaną interpunkcję, pogrubienie bądź nachylenie czcionki). 

Zapytaj swojego promotora jakiego stylu użyć w pisanej przez Ciebie pracy dyplomowej.

Najczęściej stosowane akademickie style cytowań to:

 • APA (American Psychological Association) – styl stosowany głównie w naukach społecznych Basics of APA Style
 • Chicago (znany też jako CMOS/CMS)  - styl bardzo popularny w publikacjach naukowych - Style guide
 • Harvard – styl najczęściej wykorzystywany w pracach z nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych
 • MLA (Modern Language Association) – styl stosowany w pracach literackich i lingwistycznych - Style guide

Oprócz wymienionych stylów obowiązują równolegle zasady tworzenia bibliografii załącznikowej według polskiej normy PN-ISO 690 : 2012

     Przypisy oraz wykaz literatury można układać samemu skupiając się na właściwej kolejności elementów opisu oraz interpunkcji lecz można też skorzystać z tzw. menadżerów bibliografii czyli programów do zarządzania bibliografią załącznikową, które  automatycznie ułożą literaturę według wybranego stylu oraz zastosują odpowiedni system powołań.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk