• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Konto użytkownika / VPN - WiFi - Pomoc

Konto użytkownika ZUT

Procedura uzyskania konta:

Studenci

Konto użytkownika (identyfikator użytkownika i hasło) jest tworzone automatycznie po zakończeniu rekrutacji. Login i hasło do systemu student otrzymuje w  dziekanacie swojego wydziału. Login (identyfikator użytkownika) to inicjały oraz numer albumu, hasło generowane jest automatycznie i trzeba je zmienić wg podanych kryteriów po pierwszym zalogowaniu się na stronie  http://www.zut.edu.pl/zh.


Pracownicy
W celu uzyskania konta należy się zgłosić do administratora sieci lokalnej

Usługi udostępniane przez Uczelniane Centrum Informatyki (UCI) dostępne są dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni, którzy posiadają konto w uczelnianej sieci komputerowej ZUT.

VPN - WiFi

VPN (virtual private network); VPN pozwala m.in. na dostęp do licencjonowanych zasobów uczelni i biblioteki z komputerów domowych. Dzięki wirtualnej sieci prywatnej (VPN)  studenci i pracownicy ZUT mogą korzystać z elektronicznych książek lub pełnych tekstów czasopism nie tylko na terenie uczelni, biblioteki lub akademików lecz także we własnych domach. Wcześniej jednak należy skonfigurować swoje komputery według instrukcji zawartych na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki.

Podane tam są przykłady  konfiguracji VPN dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych. Należy kliknąć w nazwę tego systemu, jaki zainstalowany jest na Państwa komputerze (dla Windows 7, 8, oraz Windows 10 ten sam sposób) i postępować według pokazanego ekran po ekranie schematu. Istotna jest nazwa serwera uczelnianego - podana także na stronie UCI. Usługi Uczelnianego Centrum Informatyki dostępne są dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni, którzy posiadają konto w uczelnianej sieci.

WiFi
W budynku Biblioteki Głównej działa sieć bezprzewodowa dostępna dla użytkowników ZUT oraz osób spoza ZUT, biorących udział w projekcie "eduroam". Szczegółowe informacje oraz przykłady konfiguracji dostępu do sieci bezprzewodowej w popularnych systemach operacyjnych znajdują się na stronie na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki.

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk