O szkoleniu

  • Szkolenie biblioteczne online jest przeznaczone dla studentów ZUT oraz dla innych początkujących użytkowników Biblioteki Głównej. Jego celem jest zapoznanie użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki,  jej zbiorów i usług.
  • Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów
    I roku ZUT.
  • Poznanie treści szkolenia, regulaminu Biblioteki Głównej  ZUT oraz informacji zawartych na stronie domowej Biblioteki  www.bg.zut.edu.pl pozwoli na prawidłowe wypełnienie testu. Warunkiem zaliczenia Szkolenia bibliotecznego online i uzyskania wpisu do e-indeksu jest prawidłowe rozwiązanie co najmniej 70% testu.
  • Aby wypełnić test należy zalogować się na stronie TESTU.
    Loginem użytkownika jest jego data urodzenia; hasłem – numer albumu (indeksu).
  • Osoby, które mają już zaliczone „Szkolenie biblioteczne” z wcześniejszych lat – nie muszą brać udziału w szkoleniu online. Zaliczenie to będzie przepisane w czasie sesji.
  • Zaliczenie „Szkolenia bibliotecznego” zostanie odnotowane w indeksie elektronicznym pod koniec semestru.

Osoby wpisujące zaliczenia

Pytania lub wątpliwości związane ze szkoleniem prosimy kierować pod nr tel. 91-449-4228 lub na adres: oin@zut.edu.pl

Opracowanie:  Elżbieta Jankowska

Możliwość komentowania jest wyłączona.