Biblioteki Wydziałowe

System biblioteczno-informacyjny ZUT obejmuje Bibliotekę Główną,
10 bibliotek wydziałowych oraz 2 jednostki międzywydziałowe.

Biblioteki wydziałowe:

 1. Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 2. Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury
  - Czytelnia Architektury  (ul. Żołnierska 50)
  - Czytelnia Budownictwa  (al. Piastów 50)
 3. Biblioteka Wydziału Ekonomicznego
 4. Biblioteka Wydziału Elektrycznego
 5. Biblioteka Wydziału Informatyki
 6. Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 7. Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 8. Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
 9. Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
 10. Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
  - Czytelnia I (ul. Pułaskiego 10)
  - Czytelnia II (al. Piastów 42)

Jednostki międzywydziałowe:

 1. Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej
 2. Biblioteka Studium Kultury

Każda z wymienionych bibliotek ma własną stronę domową, na której znajdują się szczegółowe informacje na jej temat. Linki do bibliotek wydziałowych znajdziesz w zakładkach na stronie Biblioteki Głównej – www.bg.zut.edu.pl


Możliwość komentowania jest wyłączona.