Bazy danych

Studenci młodszych lat studiów korzystają głównie z polskich baz:

Ibuk Libra – baza polskich elektronicznych książek (naukowych, akademickich, specjalistycznych oraz beletrystyki) opublikowanych przez wiodące wydawnictwa krajowe. Dla użytkowników ZUT zakupiono dostęp do pakietu kilkuset tytułów. Baza licencyjna.

Agro – baza zawierająca informacje o artykułach z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i im pokrewnych m.in. na temat przemysłu spożywczego, drzewnego, leśnego, weterynarii, ogrodnictwa, melioracji, zootechniki, biologii, technologii drewna, technologii żywności, inżynierii i ochrony środowiska, ekonomii, zarządzania i jakości itp. ukazujących się w czasopismach polskich od 1992 roku – baza w wolnym dostępie.

BazEkon – bibliograficzno-abstraktowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości ponad 400 periodyków naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych a także instytucji naukowych, również pozarządowych. BazEkon rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej– baza w wolnym dostępie.

BazTech –  jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą zawartość  czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska od 1998 roku. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej  – baza w wolnym dostępie.

BazTol – portal „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami technicznymi. Baza w wolnym dostępie.

Sigma – baza artykułów technicznych online tworzona na podstawie zawartości czasopism polskiego wydawnictwa Sigma.  Pełne teksty uzyskać można po wpisaniu kodu udostępnianego przez Oddział Informacji Naukowej. Baza licencyjna.

Często wykorzystywana jest również wyszukiwarka Google Scholar – służąca do łatwego wyszukiwania materiałów naukowych z wielu dziedzin i źródeł: artykułów recenzowanych, prac naukowych, książek (z wydawnictw, towarzystw oraz repozytoriów naukowych i akademickich)

Pomoc w przeszukiwaniu baz danych uzyskasz w Informatorium.

Możliwość komentowania jest wyłączona.