Katalog online

Każdy obrazek można powiększyć klikając w niego myszką.

Podstawowym źródłem informacji o zbiorach biblioteki jest katalog elektroniczny w systemie Aleph.  Katalog ten dostępny jest dla wszystkich użytkowników ze strony domowej biblioteki: www.bg.zut.edu.pl, jak poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

Użytkownik może przeszukiwać jednocześnie pełną zawartość katalogu elektronicznego lub ograniczyć przeszukiwanie do jednej z wydzielonych baz:
- Katalog główny ZUT – cały zasób książek i czasopism biblioteki
- Katalog czasopism
- Publikacje naukowe pracowników

Z katalogu komputerowego może korzystać czytelnik z aktywnym kontem, który po zalogowaniu się do systemu uzyskuje dostęp do funkcji przeglądania stanu własnego konta, zamawiania oraz rezerwowania książek, jak również  uaktualniania swojego adresu e-mailowego.
Użytkownik anonimowy może jedynie przeglądać  zawartość  katalogu bez możliwości zamawiania czy rezerwowania książek.
Aby zalogować się  należy podać  identyfikator biblioteczny oraz hasło. Identyfikator biblioteczny student otrzymuje w dziekanacie lub w wypożyczalni. Hasłem jest numer PESEL czytelnika.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.