Biblioteki cyfrowe, Katalogi

Każdy obrazek można powiększyć klikając w niego myszką.

Na świecie i w kraju  powstało wiele bibliotek cyfrowych, których misją jest ułatwienie dostępu do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.  W naszym regionie opracowano Zachodniopomorski System Informacji Region@lnej i N@ukowej – ZSIReN@, w ramach którego  funkcjonuje Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Bibliotek RoK@Bi zawierający:
- Portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina RoK@BiSz
- Portal elektronicznych zasobów bibliotek regionu zachodniopomorskiego RoK@BiRe
- Portal elektronicznych zasobów bibliotek polskich i zagranicznych RoK@BiNa

Linki do ZBC”Pomerania„  i do katalogu „RoKaBi” znajdziesz w zakładce
Inne Biblioteki/Biblioteki Cyfrowe:

lub bezpośrednio ze strony:


Możliwość komentowania jest wyłączona.