Główne agendy BG – zasady korzystania

Podstawowe agendy biblioteki dostępne dla użytkownika to:
Czytelnia Główna
– Wypożyczalnia
– Informatorium
Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

Prawo do korzystania z Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych/międzywydziałowych student ZUT nabywa z chwilą otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Inni użytkownicy na podstawie  karty bibliotecznej lub międzybibliotecznej wydawanych w wypożyczalni. Studentom spoza ZUT karta międzybiblioteczna jest wydawana przez bibliotekę macierzystej uczelni.

Osoby nie znajdujące się w grupie uprawnionych mogą korzystać  ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu, po uprzednim wpisaniu się do książki odwiedzin.

ELS pełni funkcję karty bibliotecznej umożliwiając korzystanie ze wszystkich agend BG po uprzednim zapisaniu się do Biblioteki – czyli po aktywacji konta użytkownika w wypożyczalni oraz po uzupełnieniu i złożeniu Deklaracji.
Jest to równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu BG ZUT.

Ze zbiorów korzysta się bezpłatnie za wyjątkiem kosztów określonych w cenniku ogłoszonym komunikatem rektora ZUT.
Konto biblioteczne ważne jest jeden rok akademicki. Na podstawie ważnej legitymacji studenckiej przedłużane jest na kolejny rok studiów.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.