Wyszukiwanie – uwagi ogólne

Każdy obrazek można powiększyć klikając w niego myszką.

W katalogu bibliotecznym wyszukiwanie można prowadzić na kilka sposobów. Można wyszukiwać poprzez przeglądanie Indeksu oraz poprzez zakładkę Wyszukaj w ramach której dostępne są różne sposoby wyszukiwania:

 

 

   

  • Znak ? można wykorzystać do maskowania części słów. Na przykład zapytanie:
   energ? – spowoduje przeszukanie haseł – energia, energetyka, energetyczny, energy itd.
   ? ekonomia – spowoduje przeszukanie haseł mikroekonomia, makroekonomia, itd.
  • System biblioteczny nie rozróżnia małych i dużych liter. Słowo komputer zostanie odnalezione bez względu na zapis: komputer, Komputer, KOMPUTER.
  • Stosowanie operatorów logicznych pozwala wyniki zawężać (AND) lub rozszerzać (OR). Operator NOT wyklucza z wyników określone wyrażenia.
  • Katalog online jest przeszukiwany według pól, jak poniżej:

   

   

   

   

  • Jeżeli  formułując pytanie wybierzesz opcję „Tak” w polu „Słowa sąsiadujące?” system zrozumie, że szukasz rekordów, w których słowa ‘energ?’ i ‘odnawialn?’ występują obok siebie.  Opcja „Nie” oznacza, że słowa wg których wyszukujesz mogą wystąpić w różnych miejscach tytułu. Np.:  ‘Bezpieczeństwo energetyczne świata a ochrona ekosfery : technologie odnawialnych źródeł energii’
  • Polecenia zatwierdzane są klawiszem enter lub kliknięciem w ikonę Dalej.
  • Baza „Katalog Główny ZUT” podaje informacje o całych zasobach Biblioteki łącznie z księgozbiorem bibliotek wydziałowych i międzywydziałowych.


  Możliwość komentowania jest wyłączona.