Wypożyczalnia

Wypożyczalnia ma wydzielone dwie strefy:

- magazynową, z księgozbiorem do wypożyczenia jedynie po złożeniu zamówienia internetowego poprzez katalog online. (O sposobach wyszukiwania i zamawiania książek znajdziesz więcej w zakładce Katalog online)
- z wolnym dostępem do księgozbioru, który użytkownik może przeglądać zanim zdecyduje się na wypożyczenie.

Księgozbioru znajdującego się w wolnym dostępie nie można zamawiać drogą elektroniczną.

Wypożyczenia – okresy i terminy zwrotu książek:
a)    studenci ZUT 20 woluminów na okres 4 miesięcy
b)     doktoranci ZUT – 20 woluminów na okres 6 miesięcy
c)    pracownicy ZUT – 25 woluminów na okres 12 miesięcy
d)    pozostali czytelnicy – 7 woluminów na okres 1 miesiąca

Czytelnik może wypożyczyć jeden egzemplarz tego samego tytułu książki.

Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek pobierana jest opłata – 0,20 zł za
każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednego egzemplarza.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć:

 

 

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.