Savoir vivre w bibliotece

  • Odzież wierzchnią oraz wszelkie torby, plecaki lub siatki użytkownicy zostawiają w szatni – szatnia jest bezpłatna i obowiązkowa
  • Na terenie Biblioteki trzeba zachować ciszę
  • W czytelniach nie korzysta się z telefonów komórkowych, nie spożywa się posiłków i nie pije napojów
  • Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych – Internet można wykorzystywać wyłącznie do celów naukowych, informacyjnych lub edukacyjnych.
  • We wszystkich agendach wymagane jest wpisywanie się do książek odwiedzin

Możliwość komentowania jest wyłączona.