Wyszukiwanie proste

Każdy obrazek można powiększyć klikając w niego myszką.

W Wyszukiwaniu prostym można wskazać tylko jedno „Pole do wyszukiwania” –
z rozwijanego menu, jak poniżej:

 

 

 

 

 

I. FORMUŁOWANIE PYTAŃ

A.  Słowa w tytule
Wybierz do przeszukiwania pole „Słowa w tytule” i wpisz interesujące cię hasła – na przykład „fizjologia roślin”

 

 

 

B. Hasła przedmiotowe
Jeśli nie znasz autora, ani tytułu książki, a interesuje cię określone zagadnienie – skorzystaj z wyszukiwania w polu „Hasło przedmiotowe”. W polu tym podane są wyrażenia określające dziedzinę lub tematykę książki niezależnie od jej tytułu.II. LISTA WYNIKÓW

Lista wyszukanych rekordów przedstawiona jest w postaci tabeli z wydzielonymi kolumnami dla autora, tytułu pozycji, roku wydania, miejsca lokalizacji książki oraz linku do pełnego tekstu/okładki (jeśli są dołączone)

Kliknięcie na tytuł książki lub jej numer na liście wywoła ekran z pełnym widokiem rekordu (opisem dokumentu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolumnie „Bibl.(ogółem/wyp.)” podana jest informacja w jakich bibliotekach znajduje się dany tytuł oraz ile jego egzemplarzy jest dostępnych a ile wypożyczonych. Zapis Wypożyczalnia (11/1) oznacza, że na 11 egzemplarzy  – 1 został już wypożyczony, a reszta pozostaje w magazynie.:

Kliknięcie na wybraną bibliotekę z tej kolumny powoduje wyświetlenie informacji o:
- liczbie egzemplarzy danej pozycji
- statusie egzemplarza
- terminie zwrotu (kolumna jest wypełniona jeśli egzemplarz jest wypożyczony)
- sygnaturze
- czy na egzemplarz zostało złożone zamówienie

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.