Zbiory

Każdy obrazek można powiększyć klikając w niego myszką.

Tematyka gromadzonych zbiorów odpowiada kierunkom badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni.

Na zasoby Biblioteki Głównej ZUT oraz bibliotek wydziałowych składają się:
- zbiory tradycyjne (książki, czasopisma i inne dokumenty w formie drukowanej) oraz

- zbiory elektroniczne (bazy czasopism i książek  elektronicznych oraz bibliograficzne bazy danych dostępne online  lub na CD/DVD).

Informacja o zbiorach Biblioteki znajduje się:
- w elektronicznym katalogu online – zarejestrowane są tam książki, czasopisma, prace doktorskie, zbiory specjalne (materiały audiowizualne, mapy, katalogi, itp.) oraz
- na stronie biblioteki www.bg.zut.edu.pl – w zakładkach Bazy danych i inne e-źródła oraz Czasopisma.

 

 

 

 

 


Czasopisma
gromadzone są w Czytelni i można z nich korzystać wyłącznie na miejscu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.