Zasoby informacyjne

Każdy obrazek można powiększyć klikając w niego myszką.

Obecnie najważniejszymi źródłami informacji naukowej są elektroniczne bazy bibliograficzno-abstraktowe oraz serwisy pełnotekstowe czasopism i książek zarówno wydawców polskich jak i zagranicznych. Na stronie www biblioteki znajdują się one w zakładce „Bazy danych, e-źródła” oraz „Czasopisma„.
Ze względu na dostępność bazy podzielone są na:
- licencyjne oraz te w wolnym dostępie.
Licencyjne objęte są restrykcyjnymi warunkami umowy, dostępne dla studentów oraz pracowników ZUT w ramach uczelnianej sieci internetowej  lub poprzez VPN z komputerów domowych.
- w wolnym dostępie – czyli dostępne bez ograniczeń dla każdego użytkownika.

Określenia baz:
Bibliograficzna – podaje tylko podstawowe dane bibliograficzne czyli informacje o artykule: autor, tytuł artykułu, tytuł źródła, rok, tom, strony itp.
Abstraktowa – oprócz danych bibliograficznych zawiera również krótkie streszczenia (abstrakty) artykułów.
Pełnotekstowa – daje dostęp do pełnych tekstów artykułów, książek, dokumentów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.