Konto użytkownika

Każdy obrazek można powiększyć klikając w niego myszką.

Każdy student I roku otrzymuje w dziekanacie identyfikator biblioteczny, natomiast  konto biblioteczne aktywuje w Wypożyczalni.

 

 

 

Po zalogowaniu się do systemu użytkownik ma dostęp do swojego konta:

 

 

Można tu:
- sprawdzić ilość wypożyczonych książek oraz terminy zwrotu
- dokonać prolongaty książek – pod warunkiem, że wcześniej nikt inny ich nie zarezerwował
- sprawdzić jakie książki zostały zarezerwowane
- zaktualizować swój adres mailowy
Niestety w październiku/listopadzie funkcje rezerwacji i prolongaty są wyłączone.

Kliknięcie w liczbę wypożyczonych książek spowoduje wyświetlenie ich szczegółowej listy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wypożyczonych książek i terminy zwrotu:

 

 

 

W kolumnie „Grzywna” widoczna jest wysokość kary za książki, których termin zwrotu już minął.

Możliwość komentowania jest wyłączona.