Biblioteka Główna ZUT

Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką, która wypełnia wobec uczelni zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe, a studentom i pracownikom ZUT zapewnia jak najlepsze warunki do studiowania oraz pracy naukowej i dydaktycznej.  System biblioteczno-informacyjny ZUT obejmuje Bibliotekę Główną, 10 bibliotek wydziałowych oraz 3 biblioteki międzywydziałowe.

Biblioteka pełni swoje podstawowe funkcje poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzi działalność informacyjną.
Pełni także rolę głównej biblioteki technicznej środowiska akademickiego Szczecina oraz regionu.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.