Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

Osoby zainteresowane treścią norm lub patentów zapraszamy do pokoju nr 11.
Zakresie działalności ośrodka:

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów patentowych
- udostępnianie baz patentowych i świadczenie pomocy w wyszukiwaniu konkretnych dokumentów patentowych
- gromadzenie literatury normalizacyjnej
- udostępnianie Polskich Norm
- udzielanie informacji telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną
- szkolenia dla studentów z obsługi baz patentowych i normalizacyjnych
- współpraca z Urzędem Patentowym RP i Polskim Komitetem    Normalizacyjnym

Ośrodek posiada:

- polskie normy (PN)
- normy branżowe (BN)
- katalogi polskich norm i norm branżowych
- Wiadomości PKN
- Międzynarodową Klasyfikację Norm (ICS)
- opisy patentowe polskie i zagraniczne
- opisy wzorów przemysłowych, użytkowych i zdobniczych
- publikacje Urzędu Patentowego RP
- Międzynarodową Klasyfikację Patentową (MKP)
- wydawnictwa książkowe z zakresu normalizacji, ochrony własności
przemysłowej i intelektualnej

W Ośrodku obowiązuje zakaz fotografowania zbiorów, a korzystanie z nich odbywa się na miejscu, bez możliwości wypożyczania – wg zasad określonych w regulaminie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.