profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Usługi - Informacja patentowa i normalizacyjna

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

W oparciu o posiadane normy oraz bazy udziela:

>> ogólnych informacji związanych ze zbiorami norm i wydawnictw normalizacyjnych, cen norm polskich, zbioru dokumentów patentowych polskich i zagranicznych

>> informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi, informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych, wykazów norm na zamówiony temat, aktualizacji norm, prowadzenia wyszukiwań w polskich i zagranicznych bazach danych patentowych.Polski Komitet Normalizacyjny po przeprowadzeniu w dniach 12-13 grudnia 2011 certyfikacji wydał nam Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001 : 2007.
Skutkuje to zapewnieniem dostępu do około 30 000 Polskich Norm (PN) i dokumentów normalizacyjnych PKN w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf), z nowym znakiem wodnym.
Dostęp jest możliwy na 3 stanowiskach w OIPiN.
Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
www: http://www.normyipatenty.zut.edu.pl

ul. Ku Słońcu 140 pokój nr 11 (wejscie od strony parkingu przy ul. Ku Słońcu)
tel./fax.: 091 449 41 93

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk