profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Usługi - Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych ZUT

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest sprowadzenie materiałów bibliotecznych, niedostępnych w zbiorach Biblioteki ZUT, z innych bibliotek w kraju.
Nie sprowadza się dokumentów z biblioteki zamiejscowej jeśli znajdują się one w zbiorach innej biblioteki na terenie Szczecina.
Z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci oraz studenci ostatniego roku studiów (za zgodą promotora).
Zamówienia dokonywane są tylko drogą elektroniczną w systemie Aleph po wcześniejszej aktywacji konta.
Obowiązkiem czytelnika jest dokonanie odpowiednich poszukiwań oraz ustalenie poprawnego opisu bibliograficznego poszukiwanych materiałów. Materiały sprowadzone z innych bibliotek w oryginale udostępniane są wyłącznie w czytelni. Czytelnik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z otrzymaniem tych materiałów. Dokumenty wtórne (kserokopie) czytelnik otrzymuje na własność.

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych


Małgorzata Jakimiuk

Biblioteka Główna
ul. Ku Słońcu 140
tel. 091 449 4198

W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka pośredniczy w zamawianiu materiałów z komercyjnych serwisów doc@med i subito.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk