profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Usługi - Wyszukiwanie cytowań

Cytowania

Cytowania publikacji oraz indeks Hirsch’a (h-index) można sprawdzić w bazach Web of Science, Scopus  oraz  Google Scholar.
Wartości uzyskane w każdej z tych baz mogą różnić się ze względu na różną zawartość  zasobów, które są podstawą do obliczeń.
Osoby zainteresowane obliczeniem h-indeksu dla publikacji cytowanych w Google Scholar mogą uczynić to wykorzystując program „Publish or Perish” (do pobrania na stronie http://www.harzing.com/pop.htm#download) lub za pomocą nowej usługi: Google Scholar Citations.  Jest to usługa  która pozwala autorowi założyć swój profil oraz umożliwia śledzenie gdzie i przez kogo są cytowane jego prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia jego h-indeksu.

 Oddział Informacji Naukowej służy pomocą w wyszukiwaniu cytowań zainteresowanym pracownikom ZUT. Zapraszamy!

Pracujemy:
poniedziałki - piątki 8:00-15:00

Oddział Informacji Naukowej
 

ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel. 091 449 42 28

Po godz. 15.00 oraz w soboty wyszukiwanie literatury i inne usługi informacyjne wykonywane są w Informatorium.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk