profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Usługi - Wyszukiwanie literatury

Oddział Informacji Naukowej

Pracownicy Oddziału Informacji  Naukowej służą  pomocą wszystkim zainteresowanym.

Pomagamy w wyszukiwaniu materiałów do prac dyplomowych oraz referatów i wszelkich opracowań związanych z nauką lub tokiem studiów. Do nas można zwracać się z pytaniami dotyczącymi korzystania z serwisów internetowych, komputerowych baz danych i katalogów.

Oddział Informacji Naukowej służy także pomocą w wyszukiwaniu cytowań w dostępnych bazach (Web of Science, Scopus, Google Scholar) zainteresowanym pracownikom ZUT. Zapraszamy!

Informacji udzielamy na miejscu, a także telefonicznie i pocztą elektroniczną na podstawie źródeł dostępnych w Oddziale oraz w Internecie.

Oddział Informacji Naukowej

ul.Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel. 091 449 4228

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk