profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Usługi - Wyszukiwanie literatury

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji  Naukowej  (ul. Ku Słońcu 140, tel. 91 449 4228) służy  pomocą wszystkim zainteresowanym.

Pomagamy w wyszukiwaniu materiałów do prac dyplomowych oraz referatów i wszelkich opracowań związanych z nauką lub tokiem studiów. Do nas można zwracać się z pytaniami dotyczącymi korzystania z serwisów internetowych, komputerowych baz danych i katalogów.

Pomagamy również uzyskać wykazy publikacji (na podstawie zawartości bazy dorobku pracowników naukowych ZUT) dla indywidualnych pracowników oraz poszczególnych jednostek uczelni za określony rok lub wybrane lata oraz informujemy, jak samodzielnie wyszukiwać i tworzyć takie wykazy.

Oddział Informacji Naukowej służy także pomocą w wyszukiwaniu cytowań w dostępnych bazach (Web of Science, Scopus, Google Scholar) zainteresowanym pracownikom ZUT. Zapraszamy!

Informacji udzielamy na miejscu, a także telefonicznie i pocztą elektroniczną na podstawie źródeł dostępnych w Oddziale oraz w sieci Internet.

Oddział Informacji Naukowej

ul.Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel. 091 449 4228

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk