|
  • angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie - link do strony głównej - Logo
strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Informacja patentowa i normalizacyjna - Usługi

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

W oparciu o posiadane normy oraz bazy udziela:

>> ogólnych informacji związanych ze zbiorami norm i wydawnictw normalizacyjnych, cen norm polskich, zbioru dokumentów patentowych polskich i zagranicznych

>> informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi, informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych, wykazów norm na zamówiony temat, aktualizacji norm, prowadzenia wyszukiwań w polskich i zagranicznych bazach danych patentowych.Polski Komitet Normalizacyjny po przeprowadzeniu w dniach 12-13 grudnia 2011 certyfikacji wydał nam Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001 : 2007.
Skutkuje to zapewnieniem dostępu do około 30 000 Polskich Norm (PN) i dokumentów normalizacyjnych PKN w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf), z nowym znakiem wodnym.
Dostęp jest możliwy na 3 stanowiskach w OIPiN.
Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
www: http://www.normyipatenty.zut.edu.pl

ul. Ku Słońcu 140 pokój nr 11 (wejscie od strony parkingu przy ul. Ku Słońcu)
tel./fax.: 091 449 41 93

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk