|
  • angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie - link do strony głównej - Logo
strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wypożyczenia międzybiblioteczne - Usługi

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych ZUT

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest sprowadzenie materiałów bibliotecznych, niedostępnych w zbiorach Biblioteki ZUT, z innych bibliotek w kraju.
Nie sprowadza się dokumentów z biblioteki zamiejscowej jeśli znajdują się one w zbiorach innej biblioteki na terenie Szczecina.
Z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci oraz studenci ostatniego roku studiów (za zgodą promotora).
Zamówienia dokonywane są tylko drogą elektroniczną w systemie Aleph po wcześniejszej aktywacji konta.
Obowiązkiem czytelnika jest dokonanie odpowiednich poszukiwań oraz ustalenie poprawnego opisu bibliograficznego poszukiwanych materiałów. Materiały sprowadzone z innych bibliotek w oryginale udostępniane są wyłącznie w czytelni. Czytelnik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z otrzymaniem tych materiałów. Dokumenty wtórne (kserokopie) czytelnik otrzymuje na własność.

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych


Małgorzata Jakimiuk

Biblioteka Główna
ul. Ku Słońcu 140
tel. 091 449 4198

W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka pośredniczy w zamawianiu materiałów z komercyjnych serwisów doc@med i subito.

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk