|
  • angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie - link do strony głównej - Logo
strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wyszukiwanie cytowań - Usługi

Cytowania

Cytowania publikacji oraz indeks Hirsch’a (h-index) można sprawdzić w bazach Web of Science, Scopus  oraz  Google Scholar.
Wartości uzyskane w każdej z tych baz mogą różnić się ze względu na różną zawartość  zasobów, które są podstawą do obliczeń.
Osoby zainteresowane obliczeniem h-indeksu dla publikacji cytowanych w Google Scholar mogą uczynić to wykorzystując program „Publish or Perish” (do pobrania na stronie http://www.harzing.com/pop.htm#download) lub za pomocą nowej usługi: Google Scholar Citations.  Jest to usługa  która pozwala autorowi założyć swój profil oraz umożliwia śledzenie gdzie i przez kogo są cytowane jego prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia jego h-indeksu.

 Oddział Informacji Naukowej służy pomocą w wyszukiwaniu cytowań zainteresowanym pracownikom ZUT. Zapraszamy!

Pracujemy:
poniedziałki - piątki 8:00-15:00

Oddział Informacji Naukowej
 

ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel. 091 449 42 28

Po godz. 15.00 oraz w soboty wyszukiwanie literatury i inne usługi informacyjne wykonywane są w Informatorium.

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk