profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Wybrane wskaźniki oceny czasopism - Impact Factor, baza JCR

Impact Factor, baza JCR

Impact Factor (IF) - to wskaźnik prestiżu i oddziaływania czasopisma na środowisko naukowe, świadczący o częstości cytowania publikacji zamieszczonych w danym czasopiśmie - obliczany na bazie zasobów baz Web of Science.
IF obliczany jest według wzoru:  IF = B/C  gdzie 
B – to łączna liczba cytowań, jakie uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat.
C – to liczba publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu tych ostatnich dwóch lat.
Wykaz IF za określony rok ukazuje się w połowie roku następnego.

Wykaz  czasopism posiadających impact factor dostępny jest w bazie Journal Citation Reports (JCR) tworzonej na podstawie indeksów cytowań wydawcy Clarivate Analytics (dawniejThomson Reuters).
Baza JCR (w ramach licencji krajowej dostęp do danych od rocznika 2007) składa się z dwóch kolekcji:
-Journal Citation Reports (JCR) Science Edition
-Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition

Można je przeszukiwać osobno lub łącznie.

Instrukcja korzystania z bazy JCR

 Journal Citation Reports jest podstawą opracowywanego przez MNiSW „Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową"

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk