profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Wybrane wskaźniki oceny czasopism - Indeks Hirscha

Indeks Hirscha

Indeks Hirscha (h-indeks) to współczynnik wprowadzony w 2005 roku do oceny osiągnięć naukowca z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby ich cytowań.
H-indeks jest to liczba h publikacji, których liczba cytowań jest równa lub większa od h.
H-indeks = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy.

W związku z dużą popularnością indeksu Hirscha funkcję jego wyliczenia na swoich zasobach wprowadziły bazy Web of Science i Scopus.
Indeks Hirscha dla publikacji znajdujących się w Google Scholar, wyliczany jest przez bezpłatny program Publish or Perish (który należy zainstalować na swoim komputerze - do pobrania na stronie http://www.harzing.com/pop.htm#download) lub za pomocą usługi Google Scholar Citations.

Wskaźnika Hirscha jest  stosowany  w odniesieniu zarówno do indywidualnego autora, zespołu specjalistów, instytucji i ośrodków naukowych, dyscyplin czy czasopism naukowych. W różnych źródłach h-indeks jest odmienny w zależności od zróżnicowanego  zasobu baz.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk