profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Wybrane wskaźniki oceny czasopism - Lista czasopism punktowanych MNiSW

1. Listy czasopism punktowanych MNiSW z 9 grudnia 2016

Wykaz czasopism punktowanych z dnia 9 grudnia 2016 r.

Część A wykazu czasopism naukowych - zawiera czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu impact factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Część B wykazu czasopism naukowych - zawiera czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C wykazu czasopism naukowych - zwiera czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach


Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 (26.01.2017): http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych-za-lata-2013-2016.html

2. Listy czasopism punktowanych MNiSW z 18 XII 2015 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Komunikat z 1 lipca 2016 r. zmieniający Wykaz czasopism punktowanych z dnia 18 grudnia 2015 r.

Część A wykazu czasopism naukowych - zawiera czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu impact factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Część B wykazu czasopism naukowych - zawiera czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C wykazu czasopism naukowych - zwiera czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

3. Listy czasopism punktowanych MNiSW z 31 XII 2014

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z 31 grudnia 2014 (dotyczy artykułów opublikowanych w 2014 r.)

Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (JCR) - obejmue 10996 czasopism naukowych.

Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2616
czasopism naukowych.

Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) -
obejmuje 4272 czasopisma naukowe.

 

 

4. Listy czasopism punktowanych MNiSW z 17 XII 2013

Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10804 czasopism naukowych;
Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2623 czasopism naukowych;
Część C  zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4262 czasopism naukowych.

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk